VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vad gör en kiropraktor?

Det en kiropraktor gör är att behandla muskler, nerver, leder, ligament och senor. Inom kiropraktiken korrigeras bakomliggande orsaker till smärta och besvär i hela kroppen. Det innebär att kiropraktorn behandlar orsaken till besvären och inte bara symtomen.
Efter en grundlig undersökning sker behandling med hjälp av olika behandlingsmetoder. De vanligaste är kiropraktisk manipulation (så kallad High Velocity Low Amplitude-manipulation), ischemiskt tryck, stretch och dry needling. Vilken metod som används beror på patientens besvär, smärtor och tidigare sjukdomar.

Manipulation är en behandlingsmetod där kiropraktorn använder sina händer som redskap för att utföra en kort, snabb impuls mot en led med dålig rörelse. Detta för att förbättra rörelsen i leden vilket kan minska stelhet och spända muskler.
Ischemiskt tryck innebär att kiropraktorn med sina händer eller armbåge tillför ett beständigt, jämnt tryck på en spänd muskel eller triggerpunkt för att hjälpa den att slappna av.
Som patient kan du få övningar att göra hemma som förstärker de positiva effekterna av kiropraktisk behandling.

The World Federation of Chiropractic definierade år 2001 kiropraktik som ”A health profession concerned with the diagnosis, treatment and prevention of mechanical disorders of the musculoskeletal system, and the effects of these disorders on the function of the nervous system and general health. There is an emphasis on manual treatments including spinal adjustment and other joint and soft-tissue manipulation.” (The World Federation of Chiropractic, 2012)

Mer information om kiropraktik finns på Region Skånes hemsida.